Mini Thomas Jefferson 3 inch Bust (White)

Mini Thomas Jefferson 3 inch Bust (White) SC-001-209